ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2565 17:52:30 น.

2
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2565 13:08:34 น.