ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 สค 2565 09:49:05 น.

2
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 สค 2565 10:39:56 น.

3
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 สค 2565 09:40:56 น.

4
ท้าวสุรนารี(2521)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 สค 2565 09:09:59 น.

5
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 สค 2565 08:30:35 น.

6
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 สค 2565 07:58:00 น.

7
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 สค 2565 09:53:07 น.

8
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 สค 2565 16:11:43 น.

9
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 สค 2565 16:03:14 น.

10
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 สค 2565 16:01:59 น.

11
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 สค 2565 15:55:44 น.

12
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 สค 2565 15:53:17 น.

13
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 สค 2565 15:52:19 น.

14
บ้านบุตะโก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

15
บ้านหนองไทร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

16
บ้านพนาหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ