ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 กค 2565 14:13:53 น.

2
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 กค 2565 08:11:03 น.

3
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2565 11:26:05 น.

4
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2565 09:11:20 น.

5
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2565 17:48:29 น.

6
บ้านดอนกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 กค 2565 11:54:43 น.

7
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 กค 2565 08:57:28 น.

8
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 มิย 2565 14:52:30 น.

9
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 มิย 2565 14:11:03 น.

10
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 มิย 2565 13:17:56 น.

11
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 มิย 2565 12:58:35 น.

12
บ้านหนองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 มิย 2565 09:44:26 น.

13
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 มิย 2565 09:22:47 น.

14
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 มิย 2565 09:18:42 น.

15
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 มิย 2565 08:48:06 น.

16
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 20:26:05 น.

17
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 18:17:45 น.

18
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 17:38:01 น.

19
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 17:07:40 น.

20
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 16:49:52 น.

21
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 16:23:01 น.

22
บ้านมาบตะโกเอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 14:16:22 น.

23
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 12:41:29 น.

24
บ้านบะใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 12:03:38 น.

25
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 10:34:13 น.

26
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 10:27:16 น.

27
บ้านพนาหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 10:19:54 น.

28
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 10:17:08 น.

29
บ้านไร่แหลมทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 10:15:52 น.

30
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 09:17:30 น.

31
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 09:14:28 น.

32
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 09:04:56 น.

33
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 09:00:13 น.

34
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 08:06:15 น.

35
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 07:59:46 น.

36
บ้านหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 07:57:19 น.

37
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2565 07:41:23 น.

38
บ้านลำนางแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 18:24:04 น.

39
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 18:00:43 น.

40
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 17:18:26 น.

41
บ้านหนองสองห้อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 16:36:41 น.

42
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 16:21:33 น.

43
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 16:05:25 น.

44
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 15:54:14 น.

45
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 15:51:53 น.

46
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 15:44:46 น.

47
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 15:20:44 น.

48
บ้านบ่อปลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 15:18:03 น.

49
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 15:01:37 น.

50
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:59:32 น.

51
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:44:21 น.

52
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:27:27 น.

53
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:20:49 น.

54
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:20:44 น.

55
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:14:43 น.

56
บ้านโคกใบบัว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:11:13 น.

57
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:10:13 น.

58
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:08:28 น.

59
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:05:51 น.

60
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:03:53 น.

61
บ้านหนองผักไร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:03:14 น.

62
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:01:59 น.

63
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 14:00:48 น.

64
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:55:15 น.

65
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:52:37 น.

66
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:48:52 น.

67
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:48:31 น.

68
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:48:17 น.

69
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:35:14 น.

70
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:33:29 น.

71
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:33:25 น.

72
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:25:24 น.

73
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:24:05 น.

74
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:22:04 น.

75
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:15:15 น.

76
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:12:00 น.

77
บ้านคลองทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 13:10:50 น.

78
บ้านคลองหินร่อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:58:28 น.

79
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:55:45 น.

80
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:54:45 น.

81
ท้าวสุรนารี(2521)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:42:10 น.

82
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:38:50 น.

83
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:34:55 น.

84
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:26:22 น.

85
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:25:22 น.

86
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:23:36 น.

87
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:21:59 น.

88
บ้านหนองขนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:20:20 น.

89
วัดหงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:03:49 น.

90
สกัดนาควิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:02:20 น.

91
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 12:00:52 น.

92
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:52:50 น.

93
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:50:19 น.

94
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:47:24 น.

95
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:40:03 น.

96
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:36:27 น.

97
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:34:40 น.

98
บ้านขี้เหล็ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:26:37 น.

99
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:22:53 น.

100
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:22:18 น.

101
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:19:25 น.

102
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:18:57 น.

103
อนุบาลครบุรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:16:13 น.

104
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:15:43 น.

105
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:15:02 น.

106
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:12:33 น.

107
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:09:28 น.

108
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:04:59 น.

109
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:03:29 น.

110
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 11:03:05 น.

111
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:59:30 น.

112
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:55:34 น.

113
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:54:47 น.

114
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:53:17 น.

115
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:52:14 น.

116
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:51:02 น.

117
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:50:06 น.

118
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:49:58 น.

119
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:48:29 น.

120
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:47:10 น.

121
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:41:42 น.

122
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:41:14 น.

123
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:41:05 น.

124
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:38:42 น.

125
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:37:06 น.

126
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:36:27 น.

127
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:36:21 น.

128
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:35:06 น.

129
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:34:54 น.

130
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:34:22 น.

131
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:33:42 น.

132
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:32:38 น.

133
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:32:12 น.

134
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:31:45 น.

135
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:30:18 น.

136
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:28:53 น.

137
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2565 10:27:43 น.

138
บ้านไชยวาล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

139
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

140
บ้านไผ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

141
บ้านหนองไทร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

142
บ้านหนองหินโคน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

143
บ้านสระว่านพระยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

144
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

145
บ้านสมบัติเจริญ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

146
บ้านหนองสนวน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

147
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

148
บ้านราษฎร์สามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

149
บ้านสุขไพบูลย์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

150
บ้านหน้ากลองวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

151
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

152
หนองไผ่วิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

153
บ้านประชาสันต์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

154
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

155
วัดศรีษะกระบือ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

156
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

157
จตุคามวิทยาคม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158
วัดบ้านพร้าว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
บ้านเขาพญาปราบ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160
บ้านคลองสาริกา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
บ้านบุหัวช้าง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านวังหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านหนองตาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
สวนหมากสงเคราะห์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
วัดม่วง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านหนองกก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านพัดทะเล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านโป่งสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
วัดใหม่สำโรง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
วัดโพนทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านหนองโดน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
บ้านคลองกุ่ม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
บ้านซับไทรทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
บ้านน้ำซับ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
บ้านบุตะโก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านวังหมี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านซับเต่า

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ