ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
อนุบาลสกุลจิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2565 13:09:39 น.

2
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 มิย 2565 12:09:36 น.

3
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 มิย 2565 08:46:21 น.

4
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 มิย 2565 14:54:23 น.

5
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 มิย 2565 14:00:59 น.