ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 14:40:28 น.

2
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 11:59:36 น.

3
บ้านหนองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 11:25:45 น.