ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2565 10:13:31 น.

2
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 14:13:36 น.

3
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 14:08:51 น.

4
บ้านหน้ากลองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 12:32:44 น.

5
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 11:12:07 น.

6
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2565 11:09:16 น.