ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 มค 2563 15:28:51 น.

2
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ธค 2562 13:06:02 น.

3
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ธค 2562 13:50:56 น.

4
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ธค 2562 10:43:48 น.

5
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ธค 2562 21:07:39 น.

6
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ธค 2562 16:07:21 น.

7
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ธค 2562 14:36:21 น.

8
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ธค 2562 10:55:08 น.

9
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ธค 2562 10:52:36 น.

10
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ธค 2562 10:21:29 น.

11
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ธค 2562 09:52:54 น.

12
บ้านลำนางแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ธค 2562 09:02:48 น.

13
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ธค 2562 09:00:35 น.

14
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ธค 2562 08:58:18 น.

15
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 ธค 2562 11:27:49 น.

16
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 ธค 2562 10:37:10 น.

17
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 15:00:11 น.

18
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 13:36:52 น.

19
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 11:27:43 น.

20
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 11:17:49 น.

21
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 10:55:29 น.

22
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 10:11:45 น.

23
บ้านโป่งสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 10:03:01 น.

24
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 09:50:01 น.

25
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 09:48:55 น.

26
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 09:44:31 น.

27
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 09:37:28 น.

28
วัดโพนทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 09:26:08 น.

29
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 09:17:29 น.

30
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 09:09:25 น.

31
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 09:06:20 น.

32
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 08:54:23 น.

33
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 08:47:53 น.

34
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 08:43:42 น.

35
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 08:42:09 น.

36
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 08:41:35 น.

37
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 08:35:49 น.

38
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 07:44:30 น.

39
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พย 2562 07:42:58 น.

40
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 18:36:25 น.

41
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 18:20:06 น.

42
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 16:23:38 น.

43
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 15:54:02 น.

44
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 15:45:41 น.

45
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 15:40:34 น.

46
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 15:37:44 น.

47
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 15:34:01 น.

48
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 15:25:44 น.

49
บ้านโคกใบบัว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 15:05:39 น.

50
บ้านมาบตะโกเอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 14:58:34 น.

51
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 14:50:13 น.

52
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 14:42:06 น.

53
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 14:42:03 น.

54
บ้านซับไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 14:23:27 น.

55
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 14:20:57 น.

56
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 14:19:04 น.

57
บ้านบะใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 14:16:12 น.

58
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 14:03:48 น.

59
บ้านดอนกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 14:01:00 น.

60
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:48:28 น.

61
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:47:33 น.

62
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:39:41 น.

63
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:36:57 น.

64
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:35:37 น.

65
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:29:25 น.

66
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:29:18 น.

67
บ้านไชยวาล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:24:08 น.

68
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:19:09 น.

69
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:19:02 น.

70
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:11:25 น.

71
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:07:26 น.

72
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:07:00 น.

73
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:03:13 น.

74
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 13:01:41 น.

75
บ้านคลองหินร่อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 12:50:29 น.

76
วัดบ้านพร้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 12:48:47 น.

77
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 12:45:51 น.

78
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 12:45:48 น.

79
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 12:43:51 น.

80
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 12:32:40 น.

81
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 12:23:32 น.

82
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 12:18:00 น.

83
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 12:07:14 น.

84
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 12:03:37 น.

85
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:59:27 น.

86
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:53:20 น.

87
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:52:32 น.

88
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:47:44 น.

89
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:45:49 น.

90
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:41:57 น.

91
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:41:38 น.

92
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:36:20 น.

93
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:33:24 น.

94
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:31:52 น.

95
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:31:50 น.

96
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:30:09 น.

97
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:24:16 น.

98
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:23:39 น.

99
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:21:30 น.

100
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:20:06 น.

101
บ้านคลองกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:12:06 น.

102
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:07:11 น.

103
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:05:37 น.

104
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:03:48 น.

105
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 11:01:51 น.

106
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:58:39 น.

107
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:58:28 น.

108
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:57:54 น.

109
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:57:27 น.

110
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:55:13 น.

111
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:54:09 น.

112
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:50:31 น.

113
บ้านหนองตาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:46:40 น.

114
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:42:16 น.

115
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:39:59 น.

116
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:37:16 น.

117
บ้านสุขไพบูลย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:36:53 น.

118
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:32:13 น.

119
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:32:09 น.

120
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:31:46 น.

121
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:30:57 น.

122
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:30:09 น.

123
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:28:16 น.

124
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:26:24 น.

125
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:25:26 น.

126
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:25:23 น.

127
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:19:39 น.

128
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:19:19 น.

129
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:17:18 น.

130
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:13:36 น.

131
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:11:55 น.

132
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:11:43 น.

133
ท้าวสุรนารี(2521)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:11:16 น.

134
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:10:46 น.

135
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:09:20 น.

136
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พย 2562 10:08:29 น.

137
บ้านสระผักโพด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

138
บ้านไผ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

139
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

140
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

141
บ้านพนาหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

142
บ้านหนองรัง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

143
บ้านเทพนิมิต

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

144
บ้านหนองสองห้อง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

145
บ้านไร่แหลมทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

146
บ้านสระว่านพระยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

147
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

148
บ้านโคกสะอาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

149
บ้านกุดโบสถ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

150
บ้านสมบัติเจริญ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

151
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

152
บ้านหนองขนาก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

153
บ้านหน้ากลองวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

154
สกัดนาควิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

155
บ้านหนองหลักศิลา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

156
บ้านหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

157
วัดมกุฎไทยาราม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
จตุคามวิทยาคม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160
บ้านหนองผักไร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
บ้านเขาพญาปราบ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านคลองสาริกา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
บ้านน้อย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านบุหัวช้าง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
บ้านวังหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
สวนหมากสงเคราะห์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
วัดม่วง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
วัดหงษ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านบ่อปลา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
หนองนกเขียนสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านโนนแดง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านขี้เหล็ก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
วัดใหม่สำโรง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
บ้านหนองโดน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
บ้านบุตะโก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านคลองทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านคลองใบพัด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ