ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พย 2562 10:43:20 น.

2
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พย 2562 08:12:43 น.

3
บ้านสระว่านพระยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ