ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 ตค 2562 17:28:15 น.

2
บ้านหน้ากลองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 ตค 2562 10:38:28 น.

3
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 ตค 2562 13:13:53 น.

4
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 ตค 2562 19:14:59 น.

5
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 ตค 2562 16:39:38 น.

6
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 ตค 2562 15:57:28 น.

7
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 ตค 2562 15:34:12 น.

8
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 ตค 2562 15:32:38 น.

9
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 ตค 2562 15:00:07 น.

10
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 ตค 2562 14:34:43 น.

11
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

12
สกัดนาควิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ