ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านดอนกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2562 15:16:28 น.

2
บ้านไร่แหลมทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2562 12:03:23 น.

3
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2562 11:53:23 น.