ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มีค 2563 22:28:21 น.

2
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 13:35:04 น.

3
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 09:10:07 น.

4
บ้านลำนางแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 21:14:06 น.

5
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 17:30:23 น.

6
บ้านบ่อปลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 14:15:19 น.

7
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 14:10:57 น.

8
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 14:10:11 น.

9
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 14:09:32 น.

10
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:47:22 น.

11
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:30:20 น.

12
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:04:28 น.

13
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 12:33:22 น.

14
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 12:32:21 น.

15
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 11:55:36 น.

16
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 11:43:38 น.

17
บ้านคลองสาริกา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 11:42:04 น.

18
บ้านบุหัวช้าง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

19
บ้านกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ