ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
มารีย์ธงชัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ธค 2562 17:40:26 น.

2
เหรียญทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 พย 2562 11:32:45 น.

3
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2562 09:43:47 น.

4
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2562 16:11:54 น.

5
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2562 12:04:51 น.

6
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2562 10:53:10 น.

7
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2562 10:33:37 น.

8
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2562 08:47:50 น.

9
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2562 08:44:23 น.

10
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 ตค 2562 08:27:18 น.

11
บ้านบุตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 14:48:47 น.

12
อนุศาสน์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 13:59:44 น.

13
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 10:28:56 น.

14
บ้านคลองกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 09:51:23 น.

15
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 07:52:11 น.

16
บ้านลำนางแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 21:26:26 น.

17
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 17:53:49 น.

18
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 14:52:31 น.

19
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 14:22:54 น.

20
บ้านกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 14:06:20 น.

21
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:59:17 น.

22
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:38:14 น.

23
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:35:29 น.

24
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:23:01 น.

25
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:07:32 น.

26
บ้านพนาหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 12:54:18 น.

27
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 11:41:35 น.

28
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 10:54:31 น.

29
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 10:41:47 น.

30
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 10:36:29 น.

31
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 10:34:31 น.

32
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 10:31:06 น.

33
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 10:27:15 น.

34
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:51:20 น.

35
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:25:08 น.

36
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:20:44 น.

37
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:16:50 น.

38
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:07:04 น.

39
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:52:01 น.

40
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:47:48 น.

41
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:41:48 น.

42
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:35:47 น.

43
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:33:22 น.

44
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 07:37:17 น.

45
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 21:00:29 น.

46
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 19:21:11 น.

47
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 17:21:24 น.

48
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 17:08:18 น.

49
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 16:44:48 น.

50
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 16:32:46 น.

51
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 16:32:12 น.

52
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 15:57:50 น.

53
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 15:47:47 น.

54
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 15:30:27 น.

55
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 15:29:18 น.

56
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 15:24:52 น.

57
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 15:24:50 น.

58
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 15:13:06 น.

59
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 15:12:53 น.

60
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 15:12:40 น.

61
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 15:11:39 น.

62
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 15:03:21 น.

63
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:58:22 น.

64
บ้านดอนกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:44:10 น.

65
วัดม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:42:46 น.

66
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:42:35 น.

67
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:36:09 น.

68
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:34:12 น.

69
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:28:37 น.

70
บ้านหนองขนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:24:27 น.

71
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:23:40 น.

72
บ้านคลองสาริกา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:17:53 น.

73
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:17:42 น.

74
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:16:22 น.

75
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:10:56 น.

76
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:02:13 น.

77
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 14:01:24 น.

78
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:59:44 น.

79
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:59:24 น.

80
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:57:26 น.

81
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:56:14 น.

82
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:51:29 น.

83
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:44:31 น.

84
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:44:01 น.

85
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:43:05 น.

86
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:41:03 น.

87
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:39:25 น.

88
สกัดนาควิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:35:55 น.

89
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:35:43 น.

90
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:32:20 น.

91
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:29:20 น.

92
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:26:48 น.

93
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:24:17 น.

94
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:21:59 น.

95
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:20:04 น.

96
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:17:37 น.

97
บ้านขี้เหล็ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:17:34 น.

98
บ้านโป่งสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:17:34 น.

99
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:16:58 น.

100
บ้านหนองผักไร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:16:43 น.

101
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:15:37 น.

102
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:15:31 น.

103
บ้านสระว่านพระยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:14:50 น.

104
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:14:33 น.

105
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:13:30 น.

106
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:12:52 น.

107
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:12:30 น.

108
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:07:02 น.

109
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:06:59 น.

110
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:05:30 น.

111
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:03:49 น.

112
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:03:25 น.

113
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 13:02:52 น.

114
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:59:48 น.

115
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:58:53 น.

116
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:57:39 น.

117
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:55:00 น.

118
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:54:46 น.

119
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:53:09 น.

120
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:52:43 น.

121
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:50:48 น.

122
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:48:54 น.

123
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:46:17 น.

124
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:44:03 น.

125
บ้านมาบตะโกเอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:43:48 น.

126
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:40:48 น.

127
ท้าวสุรนารี(2521)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:40:18 น.

128
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:38:33 น.

129
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:37:52 น.

130
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:32:58 น.

131
บ้านโคกใบบัว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:30:39 น.

132
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:28:49 น.

133
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:28:25 น.

134
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:28:06 น.

135
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:22:55 น.

136
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:22:36 น.

137
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:19:54 น.

138
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:18:40 น.

139
บ้านซับไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:12:04 น.

140
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:08:31 น.

141
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:05:53 น.

142
บ้านสุขไพบูลย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:05:22 น.

143
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:04:27 น.

144
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:03:35 น.

145
บ้านวังหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 12:01:32 น.

146
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:58:51 น.

147
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:58:02 น.

148
อนุบาลสกุลจิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:57:32 น.

149
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:56:58 น.

150
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:56:14 น.

151
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:56:14 น.

152
วัดบ้านพร้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:55:38 น.

153
บ้านไชยวาล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:52:56 น.

154
จตุคามวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:52:34 น.

155
วัดใหม่สำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:50:22 น.

156
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:48:54 น.

157
บ้านหนองสองห้อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:48:33 น.

158
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:47:35 น.

159
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 ตค 2562 11:45:43 น.

160
บ้านไร่แหลมทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
ครบุรีวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านหนองรัง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
บ้านโคกสะอาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
บ้านไผ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
วัดหงษ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
วัดโพนทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านบุหัวช้าง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านบ่อปลา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านหนองตาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
สวนหมากสงเคราะห์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านหนองโดน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
บ้านซับเต่า

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
บ้านบะใหญ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
บ้านคลองหินร่อง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านคลองทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านคลองใบพัด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

184
บ้านโนนสาวเอ้

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

185
บ้านหน้ากลองวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

186
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

187
บ้านหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

188
มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

189
บุณณดาวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

190
สายมิตรปักธงชัย 7

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

191
ตะวันชัยวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

192
อนุบาลบัณฑิตน้อย 2

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

193
สายมิตรวังน้ำเขียว 5

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

194
แสนยวิทยาภูมิ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

195
ภูริตา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

196
อนุบาลเป็นหนึ่ง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ