ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
จตุคามวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 08:45:43 น.

2
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 08:45:27 น.

3
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 08:33:34 น.

4
บ้านคลองสาริกา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 08:31:28 น.