ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 15:14:51 น.

2
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 12:48:45 น.

3
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 11:29:09 น.