ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 20:50:44 น.

2
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2562 14:56:07 น.

3
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 10:58:30 น.

4
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 09:47:42 น.

5
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 09:14:32 น.

6
บ้านซับไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 08:38:52 น.

7
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กค 2562 08:30:47 น.

8
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2562 23:57:37 น.

9
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 14:34:08 น.

10
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 09:07:25 น.

11
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 08:22:06 น.

12
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 15:48:04 น.

13
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 15:22:37 น.

14
บ้านบุตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 14:45:24 น.

15
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 13:07:20 น.

16
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 11:57:00 น.

17
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 10:42:51 น.

18
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 09:30:14 น.

19
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 09:14:31 น.

20
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 09:09:01 น.

21
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 08:53:47 น.

22
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 08:39:27 น.

23
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 08:37:52 น.

24
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 08:02:28 น.

25
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 20:20:57 น.

26
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 18:21:03 น.

27
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 17:27:43 น.

28
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 16:52:02 น.

29
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 15:30:36 น.

30
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 15:25:51 น.

31
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 15:18:11 น.

32
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 14:25:47 น.

33
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 14:06:58 น.

34
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 13:45:11 น.

35
บ้านหนองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 13:44:24 น.

36
บ้านไชยวาล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 13:31:44 น.

37
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 13:29:22 น.

38
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 13:26:36 น.

39
วัดบ้านพร้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 13:19:53 น.

40
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 13:05:54 น.

41
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 12:44:01 น.

42
บ้านบุหัวช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 12:38:43 น.

43
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 12:37:39 น.

44
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 12:30:41 น.

45
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 12:20:25 น.

46
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 11:46:25 น.

47
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 11:42:45 น.

48
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 11:31:11 น.

49
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 11:30:37 น.

50
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 11:25:38 น.

51
บ้านโคกใบบัว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 11:15:44 น.

52
บ้านมาบกราด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:58:56 น.

53
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:57:13 น.

54
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:47:53 น.

55
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:40:30 น.

56
วัดใหม่สำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:38:14 น.

57
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:36:21 น.

58
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:33:20 น.

59
บ้านคลองสาริกา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:31:57 น.

60
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:29:17 น.

61
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:25:53 น.

62
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:25:19 น.

63
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:22:34 น.

64
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:20:37 น.

65
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:18:39 น.

66
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:12:48 น.

67
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:06:40 น.

68
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:03:40 น.

69
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:00:08 น.

70
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:56:44 น.

71
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:55:44 น.

72
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:55:23 น.

73
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:51:44 น.

74
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:49:29 น.

75
บ้านดอนกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:45:42 น.

76
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:44:04 น.

77
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:43:08 น.

78
บ้านไร่แหลมทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:38:06 น.

79
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:34:44 น.

80
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:34:00 น.

81
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:30:01 น.

82
บ้านวังหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:25:19 น.

83
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:24:43 น.

84
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:20:52 น.

85
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:19:44 น.

86
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:19:16 น.

87
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:17:56 น.

88
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:17:52 น.

89
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:16:13 น.

90
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:11:40 น.

91
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:11:19 น.

92
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:10:24 น.

93
บ้านโป่งสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:09:29 น.

94
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:08:41 น.

95
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:06:58 น.

96
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:06:28 น.

97
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:02:44 น.

98
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:00:41 น.

99
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:00:13 น.

100
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:00:12 น.

101
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:58:54 น.

102
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:56:28 น.

103
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:50:39 น.

104
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:48:39 น.

105
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:48:10 น.

106
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:47:05 น.

107
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:43:33 น.

108
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:42:42 น.

109
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:42:28 น.

110
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:41:05 น.

111
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:37:07 น.

112
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:35:28 น.

113
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:34:37 น.

114
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:34:04 น.

115
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:30:20 น.

116
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:29:38 น.

117
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:25:35 น.

118
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:25:27 น.

119
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:22:13 น.

120
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:18:58 น.

121
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:17:42 น.

122
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:16:47 น.

123
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:12:56 น.

124
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:11:31 น.

125
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:11:08 น.

126
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:08:31 น.

127
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:07:11 น.

128
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:06:52 น.

129
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:02:32 น.

130
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 07:52:36 น.

131
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 07:51:52 น.

132
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 07:33:59 น.

133
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 00:32:42 น.

134
บ้านโกรกสำโรง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

135
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

136
บ้านไผ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

137
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

138
บ้านพนาหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

139
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

140
บ้านมาบตะโกเอน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

141
บ้านหนองสองห้อง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

142
บ้านลำเพียก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

143
บ้านสระว่านพระยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

144
บ้านหนองเมา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

145
บ้านโคกสะอาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

146
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

147
บ้านสันติสุข

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

148
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

149
บ้านสุขไพบูลย์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

150
บ้านหนองขนาก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

151
บ้านหน้ากลองวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

152
สกัดนาควิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

153
ท้าวสุรนารี(2521)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

154
บ้านหนองหลักศิลา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

155
บ้านประชาสันต์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

156
บ้านหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

157
บ้านนางเหริญ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158
วัดศรีษะกระบือ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
จตุคามวิทยาคม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
บ้านหนองผักไร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
ชุมชนบ้านตะขบ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
ป่าไม้อุทิศ 2

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านหนองตาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
สวนหมากสงเคราะห์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
วัดม่วง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
วัดหงษ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านบ่อปลา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านโนนแดง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านลำนางแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านขี้เหล็ก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
วัดโพนทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
บ้านหนองโดน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
บ้านคลองกุ่ม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
บ้านคลองหินร่อง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านคลองทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านคลองใบพัด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านโคกสันติสุข

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

184
ด่านอุดมวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

185
บ้านบะใหญ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ