ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2562 15:08:58 น.

2
บ้านน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2562 10:47:24 น.

3
บ้านพนาหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2562 10:44:41 น.