ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านบุหัวช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 12:30:09 น.

2
บ้านพนาหนองหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2562 10:51:13 น.

3
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2562 08:13:31 น.

4
บ้านหนองแคทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 กค 2562 08:12:16 น.

5
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กค 2562 14:26:47 น.

6
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กค 2562 12:56:05 น.

7
บ้านหนองหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กค 2562 11:23:26 น.

8
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กค 2562 09:09:13 น.

9
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กค 2562 09:00:38 น.

10
บ้านบุตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 20:07:54 น.

11
บ้านกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 16:39:42 น.

12
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 15:46:42 น.

13
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 13:46:49 น.

14
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 13:13:07 น.

15
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 13:12:07 น.

16
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 12:59:59 น.

17
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 12:43:00 น.

18
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 12:25:13 น.

19
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 10:55:15 น.

20
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 10:15:38 น.

21
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 10:12:04 น.

22
บ้านสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 10:04:07 น.

23
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:58:29 น.

24
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:52:59 น.

25
วัดบ้านพร้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:37:41 น.

26
บ้านสระว่านพระยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:31:11 น.

27
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:30:08 น.

28
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:29:36 น.

29
บ้านซับไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:22:54 น.

30
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:18:36 น.

31
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:16:52 น.

32
วัดใหม่สำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:05:00 น.

33
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:01:10 น.

34
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:59:05 น.

35
ด่านอุดมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:57:44 น.

36
บ้านบะใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:50:33 น.

37
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:50:06 น.

38
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:47:56 น.

39
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:41:20 น.

40
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:41:15 น.

41
บ้านขี้เหล็ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:37:46 น.

42
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:36:24 น.

43
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:35:25 น.

44
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:31:32 น.

45
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:19:36 น.

46
สะแกราชวิทยาคม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:18:14 น.

47
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:17:18 น.

48
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:03:16 น.

49
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 07:54:28 น.

50
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 07:47:59 น.

51
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2562 14:33:24 น.

52
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2562 13:14:52 น.

53
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2562 11:35:44 น.

54
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2562 11:23:39 น.

55
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2562 11:07:05 น.

56
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2562 09:55:50 น.

57
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2562 09:19:59 น.

58
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2562 07:55:57 น.

59
วัดทุ่งจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 22:41:09 น.

60
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 16:56:13 น.

61
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 16:43:12 น.

62
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 15:58:47 น.

63
บ้านท่าเยี่ยม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 14:53:39 น.

64
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 14:50:00 น.

65
บ้านไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 13:49:20 น.

66
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 13:04:32 น.

67
บ้านโคกใบบัว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 12:41:18 น.

68
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 12:24:56 น.

69
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 12:09:39 น.

70
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 10:40:41 น.

71
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 10:36:11 น.

72
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 10:34:59 น.

73
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 09:59:09 น.

74
บ้านคลองกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 09:49:24 น.

75
บ้านคลองสาริกา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 09:36:21 น.

76
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 09:25:07 น.

77
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 09:11:04 น.

78
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 09:03:19 น.

79
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 08:46:37 น.

80
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 08:34:09 น.

81
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 08:31:15 น.

82
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 08:11:10 น.

83
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 07:50:17 น.

84
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2562 07:29:23 น.

85
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 กค 2562 20:20:36 น.

86
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 กค 2562 18:22:29 น.

87
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 กค 2562 16:01:50 น.

88
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 กค 2562 10:03:32 น.

89
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2562 19:02:39 น.

90
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2562 13:11:16 น.

91
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2562 12:30:06 น.

92
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2562 12:05:59 น.

93
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2562 12:05:06 น.

94
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2562 11:41:43 น.

95
ป่าไม้อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2562 09:23:41 น.

96
บ้านหนองขนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2562 09:06:14 น.

97
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 18:18:02 น.

98
บ้านดอนกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 17:23:11 น.

99
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 17:14:56 น.

100
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 16:57:24 น.

101
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 16:52:43 น.

102
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 16:33:02 น.

103
บ้านหนองตาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 16:27:39 น.

104
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 16:20:19 น.

105
บ้านวังหิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 16:17:16 น.

106
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 16:07:09 น.

107
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 16:04:55 น.

108
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:55:20 น.

109
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:52:45 น.

110
บ้านสุขไพบูลย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:50:26 น.

111
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:50:18 น.

112
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:45:17 น.

113
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:43:38 น.

114
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:39:36 น.

115
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:37:34 น.

116
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:36:07 น.

117
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:32:03 น.

118
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:26:54 น.

119
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:24:05 น.

120
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:23:48 น.

121
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:23:03 น.

122
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:20:08 น.

123
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:18:25 น.

124
หนองไผ่วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:16:58 น.

125
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:16:37 น.

126
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:15:59 น.

127
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:15:41 น.

128
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:13:48 น.

129
บ้านหน้ากลองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:13:06 น.

130
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:10:09 น.

131
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:05:02 น.

132
บ้านโป่งสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:04:43 น.

133
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:03:15 น.

134
สวนหมากสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 15:00:57 น.

135
บ้านประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:59:27 น.

136
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:58:47 น.

137
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:58:38 น.

138
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:57:00 น.

139
วัดโพนทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:55:35 น.

140
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:54:01 น.

141
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:53:57 น.

142
หนองนกเขียนสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:52:17 น.

143
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:50:19 น.

144
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:43:05 น.

145
ชุมชนบ้านตะขบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:42:12 น.

146
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:40:55 น.

147
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:40:45 น.

148
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:38:47 น.

149
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:38:41 น.

150
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:38:13 น.

151
บ้านหนองเสือบอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:37:38 น.

152
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:36:23 น.

153
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:35:44 น.

154
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:35:26 น.

155
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:35:24 น.

156
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:30:34 น.

157
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:28:59 น.

158
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:27:51 น.

159
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:27:25 น.

160
บ้านไร่แหลมทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:26:08 น.

161
บ้านบ่อปลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2562 14:25:45 น.

162
บ้านไชยวาล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
บ้านมาบกราด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านหนองรัง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
บ้านมาบตะโกเอน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
บ้านหนองสองห้อง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านหนองไทร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านหนองเมา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
สกัดนาควิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
ท้าวสุรนารี(2521)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
จตุคามวิทยาคม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านหนองผักไร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านน้อย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
วัดม่วง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
วัดหงษ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านลำนางแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านหนองประดู่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านหนองโดน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

184
บ้านคลองหินร่อง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

185
บ้านคลองทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ