ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านหนองสองห้อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กค 2562 09:34:57 น.

2
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 13:07:15 น.

3
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 13:03:02 น.

4
ไผ่สีสุก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 12:51:36 น.

5
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 12:31:25 น.

6
สกัดนาควิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ