ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านศาลเจ้าพ่อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 กค 2562 10:55:50 น.

2
บ้านบุเจ้าคุณ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 มิย 2562 08:08:26 น.

3
บ้านลำเพียก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มิย 2562 14:53:03 น.

4
บ้านหนองไม้สัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มิย 2562 13:56:52 น.

5
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มิย 2562 10:55:36 น.

6
บ้านหนองไผ่ใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มิย 2562 09:22:13 น.

7
บ้านหนองหญ้าขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มิย 2562 09:07:03 น.

8
บ้านราษฎร์พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 มิย 2562 08:51:40 น.

9
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 มิย 2562 08:28:14 น.

10
วัดโพธินิมิตร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2562 14:29:04 น.

11
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2562 10:53:36 น.

12
บ้านบุยายแลบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2562 10:52:48 น.

13
บ้านโนนเหลื่อม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2562 10:19:13 น.

14
บ้านบุไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2562 10:10:35 น.

15
บ้านโคกใบบัว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2562 10:01:43 น.

16
สามัคคีประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2562 09:27:31 น.

17
บ้านหลุมเงิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2562 09:25:35 น.

18
บ้านอังโกน-ห้วยทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2562 09:19:40 น.

19
บ้านหนองโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2562 09:08:12 น.

20
บ้านสมบัติเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2562 08:49:32 น.

21
บ้านไทรงาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มิย 2562 07:59:51 น.

22
บ้านหนองโสมง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 20:09:24 น.

23
บ้านพุปลาไหล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 19:36:10 น.

24
บ้านบุหัวช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 16:24:08 น.

25
บ้านสระผักโพด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 15:58:46 น.

26
บ้านคลองใบพัด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 15:55:39 น.

27
บ้านพัดทะเล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 15:55:00 น.

28
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 15:54:09 น.

29
บ้านหนองตาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 15:53:48 น.

30
บ้านลำไซกง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 15:35:10 น.

31
บ้านโคกสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 15:13:22 น.

32
เจียรวนนท์อุทิศ 2

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 15:06:47 น.

33
บ้านหนองล้างช้าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 14:52:57 น.

34
วัดโพนทราย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 14:51:51 น.

35
บ้านเขาพญาปราบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 14:49:24 น.

36
บ้านซับสะเดา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 14:28:44 น.

37
บ้านวังน้ำเขียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 14:13:03 น.

38
บ้านโนนแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:59:41 น.

39
บ้านหนองแวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:49:53 น.

40
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:49:43 น.

41
วัดโคกสระน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:39:34 น.

42
บ้านซับก้านเหลือง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:38:23 น.

43
บ้านคลองสะท้อน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:31:20 น.

44
บ้านดอนแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:30:10 น.

45
บ้านโกรกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:28:00 น.

46
บ้านหนองนมนาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:21:46 น.

47
บ้านหนองเมา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:20:35 น.

48
วัดไม้เสี่ยว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:11:07 น.

49
บ้านหนองประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:04:54 น.

50
บ้านเทพนิมิต

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:01:21 น.

51
วัดหงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:00:58 น.

52
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 13:00:56 น.

53
บ้านซับไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:59:32 น.

54
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:56:14 น.

55
อาจวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:56:13 น.

56
บ้านโคกโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:55:46 น.

57
บ้านสระประทีป

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:50:29 น.

58
แหลมรวกบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:49:19 น.

59
บ้านน้ำซับ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:45:42 น.

60
บ้านวังตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:45:10 น.

61
บ้านโคกไม้งาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:42:14 น.

62
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:41:36 น.

63
บ้านโคกสันติสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:24:30 น.

64
วัดบ้านพร้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:21:24 น.

65
บ้านหนองต้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:18:06 น.

66
บ้านบุหว้าสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 12:11:00 น.

67
บ้านปลายดาบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:58:50 น.

68
บ้านหนองใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:57:36 น.

69
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:48:04 น.

70
บ้านเก่าปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:28:37 น.

71
บ้านนางเหริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:23:07 น.

72
บ้านใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:18:18 น.

73
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:16:05 น.

74
บ้านหนองหลักศิลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:13:07 น.

75
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:11:36 น.

76
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:09:17 น.

77
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:06:47 น.

78
บ้านขี้เหล็ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:04:46 น.

79
บ้านห้วยน้ำเค็ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:03:14 น.

80
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 11:01:51 น.

81
บ้านยางกระทุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:58:07 น.

82
บ้านโกรกหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:58:01 น.

83
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:57:35 น.

84
บ้านโนนสาวเอ้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:54:38 น.

85
บ้านหนองโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:53:03 น.

86
วัดหลุมข้าว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:52:20 น.

87
บ้านหนองหว้าประชาอาสา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:49:40 น.

88
บ้านหนองขนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:49:18 น.

89
บ้านปางไม้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:49:09 น.

90
บ้านดอน(สหรัฐ--ราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:47:08 น.

91
บ้านโปร่งสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:47:03 น.

92
บ้านหนองสนวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:46:57 น.

93
บ้านสระตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:42:13 น.

94
วัดพรหมราช

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:41:42 น.

95
บ้านไทยสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:40:58 น.

96
บ้านบ่อปลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:40:01 น.

97
บ้านพันธ์สงวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:35:01 น.

98
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:34:48 น.

99
บ้านคลองบง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:33:19 น.

100
บ้านซับเต่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:31:16 น.

101
บ้านทุ่งแขวน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:27:37 น.

102
บ้านวังหมี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:27:28 น.

103
วัดม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:24:59 น.

104
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:24:02 น.

105
ชุมชนบ้านเสิงสาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:22:55 น.

106
ตะแบกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:22:48 น.

107
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:22:19 น.

108
บ้านราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:20:39 น.

109
บ้านหนองแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:19:58 น.

110
วัดศรีษะกระบือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:19:31 น.

111
บ้านหนองสองห้อง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:17:32 น.

112
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:14:50 น.

113
บ้านคลองเตย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:14:13 น.

114
บ้านตะกุดโนนระเวียง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:12:56 น.

115
จอมทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:12:42 น.

116
บ้านหนองตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:12:32 น.

117
บ้านระเริง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:12:25 น.

118
รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:11:38 น.

119
บ้านหนองใหญ่พัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:10:30 น.

120
วัดใหม่สำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:10:08 น.

121
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:09:34 น.

122
บ้านคลองทุเรียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:06:45 น.

123
บ้านโนนสมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 10:06:24 น.

124
บ้านไชยวาล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

125
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

126
บ้านมาบกราด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

127
บ้านไผ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

128
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

129
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

130
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

131
บ้านพนาหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

132
บ้านหนองรัง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

133
บ้านดอนกรูด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

134
ครบุรีวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

135
บ้านมาบตะโกเอน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

136
บ้านไร่แหลมทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

137
บ้านหนองแคทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

138
บ้านหนองหินโคน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

139
บ้านสระว่านพระยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

140
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

141
บ้านโคกสะอาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

142
บ้านหนองเสือบอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

143
บ้านกุดโบสถ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

144
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

145
บ้านท่าเยี่ยม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

146
บ้านสันติสุข

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

147
บ้านดอนแขวนประชานุกูล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

148
บ้านสุขไพบูลย์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

149
บ้านหน้ากลองวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

150
สกัดนาควิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

151
ท้าวสุรนารี(2521)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

152
หนองไผ่วิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

153
บ้านประชาสันต์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

154
บ้านหนองหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

155
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

156
ม่วงแก้ววิทยาคาร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

157
จตุคามวิทยาคม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
บ้านหนองผักไร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160
ชุมชนบ้านตะขบ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
บ้านคลองสาริกา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านน้อย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
ป่าไม้อุทิศ 2

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านวังหิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
ไผ่สีสุก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
สวนหมากสงเคราะห์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
วัดทุ่งจาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
หนองนกเขียนสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านเมืองปักสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านลำนางแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านโป่งสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

177
สะแกราชวิทยาคม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

178
หนองชุมแสงศรัทธาคาร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

179
บ้านคลองกุ่ม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

180
บ้านคลองหินร่อง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

181
บ้านบุตะโก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

182
บ้านคลองทราย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

183
บ้านท่าวังไทรสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

184
ด่านอุดมวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

185
บ้านบะใหญ่

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ