ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 พย 2565 13:10:57 น.

2
บ้านแชะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 พย 2565 12:51:45 น.

3
บ้านเมืองปักสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 พย 2565 12:32:25 น.

4
ครบุรีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 พย 2565 12:27:39 น.