ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 พย 2565 19:49:46 น.

2
บ้านไชยวาล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 พย 2565 10:52:55 น.

3
บ้านหนองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 พย 2565 10:26:40 น.