ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
สกัดนาควิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 พย 2565 08:13:53 น.

2
วัดมกุฎไทยาราม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 พย 2565 16:28:15 น.

3
วัดศรีษะกระบือ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ